Selecteer een pagina

Scouting Uitgeest

Binnenkort meer informatie.

De Boogaerd

Binnenkort meer informatie.

Lidmaatschap

Wil je graag lid worden van Scouting Uitgeest, dan mag je eerst 3x met een opkomst meedoen om te kijken hoe leuk en uitdagend dit is. Heb je dan besloten om lid te worden dan kun je online het aanmeldformulier invullen. Je ouders krijgen daarna een machtigingsformulier om te ondertekenen voor de automatische incasso. Daarna is je inschrijving compleet en ben je officieel lid van Scouting Uitgeest.

Ledenadministratie

Om je goed in te kunnen schrijven is het belangrijk dat je het aanmeldformulier zo volledig mogelijk invult. Zo gebruiken we de gegevens uit de ledenadministratie om leden en/of ouders te informeren, uit te nodigen voor evenementen, etc. De gegevens die je invult worden alleen gebruikt voor een juiste registratie bij onze groep en bij Scouting Nederland. 

Als je lid wordt van onze scoutinggroep, wordt je automatisch ook ingeschreven in het ledenbestand van Scouting Nederland. Als je lid wilt worden dan ga je akkoord met het Huishoudelijk Reglement en de lidmaatschapsvoorwaarden van Scouting Nederland. Je kan de geregistreerde gegevens zelf inzien (en voor een gedeelte wijzigen) op de site van Scouts Online. Om de gegevens te kunnen bekijken of aanpassen heb je een account nodig. Heb je die niet, dan kan je dezelfde pagina zo’n account aanmaken.

Heb je vragen of opmerkingen over de manier waarop je als lid geregistreerd staat, stuur die dan naar de ledenadministratie: secretaris@scouting-uitgeest.nl. 

Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de vereniging. De contributie wordt per kwartaal geïnd via een automatische incasso.

Bevers, Welpen & Dolfijnen

€ 100,- per jaar (€ 25,- per kwartaal)

Scouts, Storm & Tesla

€ 120,- per jaar (€ 30,- per kwartaal)

Exploos & Stam

€ 120,- per jaar (€ 30,- per kwartaal)

Scout-plus

€ 80,- per jaar (€ 20,- per kwartaal)

Bij lidmaatschap gedurende het kwartaal wordt dit kwartaal meegerekend en bij het volgende kwartaal automatisch geïncasseerd.

De contributie is exclusief uniform, kampgeld en incidenteel een kleine bijdrage voor weekendjes.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap dient te allen tijde schriftelijk plaats te vinden, ten minste één maand voor de start van een nieuw kwartaal. Opzeggingen dienen derhalve voor 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december te zijn ingeleverd. De opzegging zal dan op 1 april, 1 juli, 1 oktober of 1 januari daarop volgend ingaan.

Er vindt geen restitutie plaats over reeds geïnde contributies. Achterstallige contributie dient te allen tijde betaald te worden. In het uiterste geval blijft Scouting Uitgeest bevoegd tot eenzijdige opzegging van het lidmaatschap indien niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het e-mailadres bestuur@scouting-uitgeest.nl.

Overige informatie

Onze vrijwilligers doen hun best om leuke opkomsten voor de kinderen te organiseren en rekenen op hun komst, er wordt daarom van de leden verwacht dat ze elke draaiavond aanwezig zijn. Als je door omstandigheden niet aanwezig kan zijn vinden we het prettig als dit op tijd wordt gemeld bij de leiding van de desbetreffende groep.

Als je lid bent geworden van Scouting Uitgeest dan heb je waarschijnlijk een heleboel vragen. De meeste antwoorden op die vragen kun je terugvinden op onze website www.scouting-uitgeest.nl.

Omdat we niet alle persoonlijke gegevens van onze leidinggevenden en kaderleden op deze website willen plaatsen, ontbreken deze gegevens. Mochten jij of je ouders vragen hebben over of aan de leiding dan mag dat altijd naar: bestuur@scouting-uitgeest.nl.

Onze vrijwilligers

Scouting Uitgeest wordt draaiende gehouden door een enthousiaste groep vrijwilligers. De leiding en bestuur doen hun best de vereniging zo soepel mogelijk te laten draaien en een leuke tijdsbesteding aan te bieden aan haar leden.

Mochten er ondanks onze inspanningen echter problemen voordoen, dan vernemen wij dat uiteraard graag. Je kunt altijd contact met ons opnemen op bestuur@scouting-uitgeest.nl. Ook kunt u via dit emailadres uw interesse tonen om vrijwilliger te worden.

Donateur worden

Naast vrijwilliger zijn is het mogelijk om donateur van Scouting Uitgeest te worden, dit kan middels het volgende formulier: